• ISO 9001 - 2008 - Kalite Yönetim Sistemi  Sertifikası

Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

  • ISO 27001 -  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

 

Gelişen teknoloji ve sektörler ile artan ihtiyaçlar ile beraber daha fazla görev yüklenen bilgi alt yapılarının emniyetini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Bu model sayesinde kurumlar, bilgi alt yapıklarını tanımlar, olası tehlikeleri sezinler ve analiz eder ve bu risklerin karşılarına çıkması halinde uygulanacak ve uygulanmayacak kontrol sistemine karar verir.